Välkommen till Hojer Teknik

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Eftersom jag blir 75 år till sommaren så har jag sedan ett par år trappat ner verksamheten och vad som gäller för 2018 är att jag upphör med försäljning av båtar och andra varor. Jag kommer att tömma lager och avyttra inventarier men fortsätter att serva några av mina kunder med industriinriktning under 2018 och kanske även 2019.

Norsborg i januari 2018

Krister Johansson

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

kontaktsida.

Bilden nedan visar en Quintrex 540