Företaget

Viktiga uppgifter

Org. nummer: 430821-1731
Firma: Hojer Teknik
Adress, kontor/verkstad: Väpnarvägen 17
145 72 Norsborg
Återvallsv. 10
134 64 Ingarö
Säte: Stockholms län,
Botkyrka kommun
Tfn:
Mobiltelefon:
08 531 914 46
073 5040 006
e-post: info@hojerteknik.com
PRV: Visa PRV reg.bevis
Moms.reg.nr: Visa F-skattebevis SE430821173101

Postgiro 10 56 90-2
Bankgiro 933-6314
Handelsbanken Hallunda
Konto: 6916-220 065 888
BIC: HANDSESS / SE22 6000 0000 0002 2006 5888
——————————————————————————————————————–

Historik (senast överst)

2010, vi skriver återförsäljaravtal med Quintrex om försäljning av Quintrex Aluminiumbåter. Samtidigt börjar vi titta på att göra ett par specialvarianter av 440 Hornet, en för Sportdykare och en annan som arbetsplattform för yrkesfolk. Fredrik Johansson är en hängiven gäddfiskare och skriver på  FishEco.se samt på den egna sidan om sportfiske Skvalp.se. Här kommer han bland annat testa utrustningstillbehören till 390 Explorer, 440 Hornet och 540 Top Ender.

Sedan 2009 arbetar vi intimt tillsammans med VIM, Värmdö Industrimontage AB, om olika typer av arbeten i rostfritt och aluminium, från enkla propellerreparationer till hela skrovombyggnader.

Från och med 2008 bedrivs konsultarbete och industriautomation till större delen i delägt bolag, MovoSys ab som finns i samma lokaler på Ingarö. Vi arbetar sedan 10 år med 3D-cad för konstruktion och produktutveckling.

2008 hyrde vi del i lokal på Ingarö i Återvall Industriområde där vi kan ta in båt på trailer och har traverser och annan utrustning för att hänga på motorer eller göra helt specialanpassad inredning i båtar för speciella ändamål. T.ex handikappanpassning för ombordkörning av rullstol, permobiler, fyrhjulingar, snöskoter eller annat gods. I samband med detta har verksamheten på Lådna krympts i takt med att den utökats på Ingarö.

Under 2005 har verksamheten utökats med försäljning av kapitalvaror, främst rökskåp för privatpersoner, flytbryggor och pontoner samt småbåtar. Den verksamheten är dels igång i Norsborg och har under våren 2006 startas upp i egna och hyrda lokaler vid Karshem på Lådna i mellanskärgården och den verksamheten bedrivs under namnet Karlshems Brygga och i samarbete med Christina Ulltin Lundin som är bofast på Lådna.

Verksamheten inom bokföring/redovisning har under 2002 knoppas av till egen verksamhet under namnet Vapnaren Föreningsservice med samma organisationsnummer.

Verksamheten bedrevs som sidoverksamhet till fasta anställningar fram till dec 2001 och expansionen har därefter skett genom heltidsarbete av Krister och ökat engagemang av övriga familjen/medarbetare men också genom att knyta ett närmare samarbete med en handfull småföretag som ger möjlighet att tillsammans ta totalansvar för ‘större’ projekt och därtill få bättre kapacitet vid hög egen beläggning att fortsätta serva stamkunder.

Höjer teknik startades 1985-10-29 och ombildades 1999-11-18 till Hojer Teknik med samma inriktning och verksamhet som tidigare, allmänna maskinkonstruktioner och maskinbyggnation inom företrädesvis området industriautomation men med expansionsplaner.